ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CITY AND GUILDS.

Ο όμιλος Peoplecert είναι επιχειρηματικός όμιλος παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στο χώρο της Πιστοποίησης Προσόντων Ανθρώπινου Δυναμικού που παρέχει τη δυνατότητα πιστοποίησης γνώσεις Αγγλικών. Παρέχει δηλαδή τα πιστοποιητικά lower (B2) και proficiency (C2) και άλλων επιπέδων, υπό την επωνυμία City and Guilds. Λόγω της θεματολογίας, οι εξετάσεις είναι κατάλληλες κυρίως για ενήλικες αλλά δεν είναι απαγορευτικές για εφήβους.

Δομή B2 (Lower)

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου/Ακουστικό): 30 λεπτά

Αποτελείται από 4 μέρη και 26 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι κυρίως πολλαπλής επιλογής αλλά υπάρχει μία άσκηση συμπλήρωσης κενών.

Reading and Writing (Κατανόηση Γραπτού Λόγου/ Παραγωγή Λόγου): 2 ώρες και 10 λεπτά

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικές με 4 κείμενα. Περιλαμβάνονται ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, πολλαπλής επιλογής και απάντησης ερωτήσεων με μικρές προτάσεις. ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ.

Έπειτα πρέπει να γράψει 2 κείμενα, 150-200 λέξεις το καθένα. Τα κείμενα μπορεί να είναι διαφόρων ειδών (επίσημο/ανεπίσημο γράμμα, έκθεση, αναφορά κ.α.)

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου) : 15 λεπτά περίπου

Αποτελείται από 4 μέρη. Ο υποψήφιος συζητάει κάποια θέματα (διακοπές, φεστιβάλ στη χώρα μας κ.α.) με τον εξεταστή. Δεν υπάρχει δεύτερος υποψήφιος. Δεν υπάρχει περιγραφεί εικόνας. Υπάρχει κυρίως μία χαλαρή συζήτηση ανάμεσα στον εξεταστή και τον υποψήφιο.

Άλλες πληροφορίες

1.Βάση: 50%

2.Κόστος: 160 ευρώ (lower/B2) 180 ευρώ (proficiency/C2) ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΕΑΝ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΕΙΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΕΙΤΕ ΣΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ.

3.Συχνότητα εξετάσεων: ανά δύο μήνες.

4.Αναγνωρίζεται: Από τον ΑΣΕΠ, από ελληνικά πανεπιστήμια και από πανεπιστήμια σε χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Επίσης και από διάφορους εργοδότες ανά τον κόσμο. ΠΡΟΣΟΧΗ: σε κάθε χώρα/πανεπιστήμιο/χώρο εργασίας έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και καλό είναι να ενημερωθείτε για το τι ζητά ο καθένας ξεχωριστά.

5. Κατάλληλο κυρίως για ενήλικες χωρίς είναι απαγορευτικές για εφήβους. Κατάλληλο για άτομα που δυσκολεύονται με τις ερωτήσεις γραμματικής και λεξιλογίου αλλά είναι ικανοί στην έκθεση. Από άποψη χρόνου, υπάρχει μια σχετική πίεση αλλά όχι ιδιαίτερη. Δίνεται η δυνατότητα χρήσης Αγγλο-αγγλικού λεξικού.

Κατεβάστε practice test από εδώ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ :

http://www.cityandguilds.gr/el/En_Lang_Cer/general/Pages/description.aspx

http://www.cityandguilds.gr/el/Exams/En_Lang/examperiods/Pages/exams-dates.aspx

http://www.cityandguilds.gr/el/En_Lang_Cer/Oral_Tests_ISESOL/Pages/isesol.aspx

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s